Snart är 1600-talsmöllan återställd

Snart inleds den sista delen i restaureringen av Vattenmöllan vid Mölle fälad. Nu har föreningen Vattenmöllans vänner fått 150 000 kronor i bidrag för att inleda arbetet med återskapandet av kvarndammen.

Det omfattande arbetet med att restaurera Krapperups gamla vattenmölla har nu gått in i ett nytt skede. Sedan tidigare har bland annat bockkonstruktionen, kvarnväggarna och portarna fixats, tak och innerväggar reparerats och för bara en vecka sedan kom det andra vattenhjulet på plats. Nu har Riksantikvarieämbetet beviljat föreningen Vattenmöllans Vänner 150 000 kronor.

– Vi har fått pengar dels för att ta fram underlag för att ansöka om tillstånd för att restaurera hela dammen, men också till projektering – hur jobbet ska gå till och hur ut- och inloppen ska se ut, säger Bosse Hansson, som är sekreterare i den ideella föreningen.

Varför är kvarndammen så viktig?

– Först kan man ta det estetiska – en vattenkvarn måste ju ha en damm med en vattenspegel. Det förhöjer det kulturhistoriska värdet väldigt mycket, säger Bosse Hansson och fortsätter:

– Men sen är det också att få in vatten i kvarnen. Den lilla bäck som går här utanför räcker inte för att driva kvarnen och vi kommer aldrig att få tillstånd att fylla kvarnen med det vattnet.

Hans namne Hasse Hansson är ordförande i föreningen Vattenmöllans vänner. Hans farmor och farfar var de sista som arrenderade gården. I början av 2000-talet köpte Hasse Hansson själv fastigheten och bor nu i det som tidigare var stallet. Sedan 2004 har arbetet med att återskapa möllan bit för bit pågått.

Förutom det ideella arbetet från föreningens medlemmar har projektet fått stöd från bland andra Krapperupsstiftelsen, länsstyrelsen, Stiftelsen Gripen och naturvårdsverket. Så här långt är kostnaderna inklusive ideellt arbete uppe i omkring 6,5 miljoner kronor.

– Om projekteringen mynnar ut i att vi får tillstånd gäller det att samla ihop nya pengar så att vi kan restaurera den här dammen, säger Hasse Hansson.

Kvarndammen är alltså den sista delen i restaureringen. Förhoppningen är att projekteringen och tillstånden ska vara klara om ungefär ett år så att man kan inleda arbetet med att återskapa dammen.

Snart hoppas man kunna mala mjöl i möllan igen.

– Det har varit en jättespännande resa och jag är glad på mina anfäders vägnar att jag har rustat upp kvarnen och möllarebostaden och lyft fram det. I Kullabygden var det tre större vattenkvarnar på 1700-talet och den här är den enda som finns kvar, säger Hasse Hansson.

Restaureringen av kvarnmaskineriet är klar, nu kvarstår bara återskapandet av den gamla kvarndammen.

Rulla till toppen