Sportbanken i Höganäs

Sportbank ska bidra till aktiv fritid

Brist på pengar till utrustning ska inte bli ett hinder för att prova en idrottsaktivitet eller följa med på en skolutflykt. I samarbete med grannkommunerna Båstad och Ängelholm startar Höganäs en sportbank där alla kan låna fotbollsskor, skridskor eller annan fritidsutrustning.

Det är Höganäs kommun som är initiativtagare till projektet som nu stöttas av både Stiftelsen Gripen och Ica Kvantum i Höganäs. Idén har funnit i ett par år, berättar kommunens fritidschef Emma Nilsson.

– När vi arrangerar prova på-dagar för barn och ungdomar, som tillexempel Sommarsportskolan, då får vi alltid samtal från föräldrar som undrar om det går att få hjälp med utrustning. Det kan vara skor eller andra idrottskläder. Alla har inte de ekonomiska förutsättningarna att köpa utrustning till barnen, säger hon.

I flera kommuner finns fritidsbanker dit invånarna kan gå för att låna.

– Vi letade efter en annan lösning där vi inte är beroende av öppettider eller särskild bemanning, berättar Emma Nilsson och förklarar att man nu tänker sig en webbutik där kommuninvånarna med hjälp av bank-id ska kunna logga in via kommunens hemsida och beställa den utrustning de behöver.

Det kan vara skridskor, hjälmar, fotbollsskor eller gymnastikdräkter, men också annan fritidsutrustning som spel eller campingutrustning som tält eller stormkök.

– Utrustningen kan vara det där lilla som behövs för att verkligen gå och prova en idrottsaktivitet. Vi vet att det finns familjer som har behovet och att utrustningen kan vara det som hindrar att barnen får en aktiv fritid, säger Emma Nilsson.

Att låna utrustningen ska vara kostnadsfritt. Lagret ska finnas i Höganäs och tjänsten utvecklas i samarbete med Ängelholm och Båstad.

– Vår förhoppning är att få med oss fler kommuner i Familjen Helsingborg, säger Emma Nilsson.

Den som vill låna något ur Sportbanken kommer att få utrusningen levererad till ett utlämningsställe.

– För Höganäs del blir det någon av kultur- och fritids lokaler, som Sportcenter, biblioteket eller Eric Ruuth.

Målsättningen är att Sportbanken ska komma i gång under våren. Innan dess kommer kultur- och fritid att arrangera insamlingsdagar för att fylla på förrådet av utrustning.

– Det kommer att behövas, vi tar tacksamt emot det som inte används längre, säger Emma Nilsson, som betonar att projektet också är ett led i kommunens arbete för hållbarhet.

– Det här är ett sätt att uppmuntra återbruk. Möjligheten att låna kommer att vara öppen för alla.

För att lösa delar av bemanningen på lagret, det är ännu inte klart var det ska ligga, diskuteras ett samarbete med kommunens verksamhet inom LSS.

Stiftelsen Gripen stöttar med 300 000 kronor i två steg, i ett första skede för att få fler kommuner att haka på, vilket Båstad och Ängelholm redan gjort, därefter med ytterligare lika mycket för att färdigställa konceptet. Vidare sponsrar Ica Kvantum i Höganäs Sportbanken med ytterligare 300 000 kronor.

Rulla till toppen