Sportbanksidé får stöd

Idén om en Sportbank där man ska kunna låna idrottsutrustning gratis föddes i Höganäs och efter dialog med grannkommunerna Ängelholm och Båstad påbörjades en tanke om ett samarbete dem emellan. För att förverkliga projektet har kommunerna vänt sig till bland annat stiftelsen Gripen, som idag tog beslut om att stötta kommunerna.

– För att satsningen på Sportbanken ska bli lyckad behöver vi samarbeta brett – för att nå ut till så många som möjligt och hitta former för att driva Sportbanken på lång sikt, berättar Emma Nilsson, fritidschef i Höganäs kommun. Utveckling och samordning av Sportbanken är en kommun- och sektorsövergripande insats som kommer att ske i samarbete mellan kommunernas olika förvaltningar, föreningsliv och privata aktörer. Vi är otroligt tacksamma för bidraget som blir ett välbehövligt startbidrag. Höganäs kommun har även fått ekonomiskt stöd av Ica Kvantum i Höganäs.

– Det övergripande målet är att kostnader kopplade till fritid och idrott ska minska och att denna satsning särskilt ska gynna de socioekonomiskt svaga grupperna och på så sätt bidra till att motverka segregation och utanförskap, berättar Emma Nilsson. Om Sportbankskonceptet fungerar bra och används som vi hoppas, så vill vi öppna upp för att fler kommuner ska hoppa på samarbetet. På så sätt kan fler ta del av fritidsaktiviteter och föreningslivet.

-Det känns fantastiskt inspirerande att jobba vidare med detta samarbetsprojekt som bidrar till att alla i samhället har möjlighet att delta i olika aktiviteter och även bidrar till ökad miljömässig hållbarhet, säger Hans Paganus, fastighets- och fritidschef i Båstad.

Rulla till toppen