Stipendier till 200 ideella idrottsledare

200 ideella idrottsledare från skånska föreningslivet har erhållit stipendier för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten.
Idrottsföreningarna är de som näst efter skolan har störst möjlighet att påverka unga under uppväxten. Med stipendierna vill Stiftelsen uppmärksamma och uppmuntra eldsjälar inom idrottsrörelsen, som genom att lägga betydande delar av sin fritid på att jobba med barn och unga gör en stor samhällsinsats.

Scroll to Top