Ulla Molin-trädgård

Höganäs Museum har anlagt en trädgård som är utformad efter trädgårdspionjären Ulla Molins idéer och stil. Keramiken har alltid haft en framträdande plats i Ullas trädgårdar, vilket går helt i linje med museets keramikhistoriska profil. Museet har även fått anslag för att kunna köpa in möbler som ska passa in tidstypiskt i den anlagda Molin-trädgården.

Rulla till toppen