Fotbollsmål

Unikt samarbete i miljonsatsning på ungdomsfotboll!

Nya rekommendationer från Svenska Fotbollsförbundet drabbar föreningar ekonomiskt

Nya rekommendationer på fotbollsmål för ungdomar drabbar många klubbar ekonomiskt. Med tanke på att fotbollen är en idrott som aktiverar mer än 3.000 ungdomar i fem kommuner* vill Stiftelsen Gripen hjälpa till. När ansökningar om bidrag till mål började komma in till Gripen tog vi kontakt med kommunerna för att hitta en helhetslösning. Kommunerna var mycket positiva och efter några möten kunde parterna enas om en modell för att stötta ungdomsverksamheten i samtliga fotbollsföreningar.  

”Både viktigt och roligt att vi kan jobba över kommungränserna och tillsammans med Stiftelsen Gripen. Vi har ju samma mål, utmaningarna ser ganska lika ut och kan vi gemensamt hitta lösningar så når vi bättre resultat. Förhoppningsvis kan vi fortsätta med dialog över kommungränserna och med övriga intressenter även framöver”, säger Mattias Persson Föreningsutvecklare Örkelljunga.

”Stort tack till Stiftelsen Gripen för en träffsäker och målinriktad satsning på barn- och ungdoms-
idrotten i Båstad kommun. Det gör stor skillnad att vi tillsammans med fyra andra kommuner samarbetar för att uppnå bästa resultat. Motsvarande samarbete mellan kommunerna vill vi försöka
uppnå även i framtiden, det gagnar alla”, säger Mia Lundström ansvarig administratör Mark & Fritid, Båstad kommun.

“Genom en speciell fördelningsnyckel ska kommunerna och Stiftelsen Gripen tillsammans införskaffa mål till drygt 20 fotbollsklubbar som i sin tur åtar sig att genomgå Skåneidrottens utbildning FÖRSNACK som motprestation”, berättar Stiftelsen Gripens VD Mats Nilsson.

Skåneidrottens utbildning FÖRSNACK är ett arbete med värderingar och attityder på grupp- och individnivå där ledarna i varje klubb utbildas av Skåneidrotten för att kunna hålla minst tre träffar med sina respektive grupper/lag. Målgrupperna är föreningarnas 11-16-åringar men också ledare och aktiva seniorer.

FÖRSNACK handlar bl.a. om: 

 • Värdegrundsarbete (klubbens)
 • Allas lika värde – rättigheter &
  möjligheter
 • Barnkonventionen
 • Vuxnas ansvar att agera
 • Normer
 • Diskriminering
 • Mobbning
 • Övergrepp

125 NYA FOTBOLLSMÅL till klubbarna

Föreningsansvariga i kommunerna har haft väldigt bra dialoger med samtliga klubbarna och tillsammans har man tagit fram en fördelningsnyckel. Fotbollsklubbar med ungdomsverksamhet i de fem kommunerna har kontaktats. Kommunerna och Stiftelsen Gripen delar kostnaderna för inköpen. 

Satsningen gör stor skillnad för den idrott som är störst i våra kommuner. För Stiftelsen Gripens del riktar sig detta projektet till drygt 20 fotbollsklubbar och mer än 3.000 ungdomar.  Totalt antal mål som köps in är ca 125 stycken och det stora antalet gör att prisbilden blivit mycket gynnsam. Den totala
investeringen kommer att hamna på runt 1.000.000 kronor.

Vi investerar gärna i glädje och hälsa!

Kontaktpersoner

 • Mia Lundström (Båstad): 0431 – 770 26
 • Emma Nilsson (Höganäs): 042 – 337 214
 • Bengt Nordén (Åstorp): 0734 – 175 294
 • Daniel Henrysson (Ängelholm): 0431 – 468 946
 • Mattias Persson (Örkelljunga): 0435 – 550 39
 • Mats Nilsson Stiftelsen Gripen: 070 – 598 46 99

* Stiftelsen Gripen verkar i kommunerna Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga och stöttar projekt som gagnar utvecklingen i bygden. Läs mer om oss på www.gripen.se. 

Rulla till toppen