Spelmansgårdens Ridklubb

Väntrum till Ridklubben i Simontorp

Ridklubben i Simontorp har 90 medlemmar och drog 2015 igång en satsning på ridning för funktionsnedsatta som då bl a krävde inköp av lift och en trygg häst för ryttare med särskilda behov. Ridningen är populär och utvecklar både muskler, balans och livsglädje. Stiftelsen har bidragit med ekonomiskt stöd så att klubben kunnat bygga ett väntrum åt de funktionsnedsatta ryttarna, vilket gör att de kan vara inomhus under tiden de väntar på sin taxi eller färdtjänst.

Scroll to Top