Vilken ledare vill din förening uppmärksamma och hylla?

Nu är det återigen dags att nominera idrottsledare till Skånes Idrottsledarstipendium!

  • Vi kommer att dela ut 30 stipendium inom vårt verksamhetsområde. Varje stipendium är på 10.000 kronor varav 7.000 kronor går till idrottsledaren och 3.000 kronor går till dennes förening.

  • Närmare 90 % av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Ledarna har därför en stor och viktig betydelse för utvecklingen både för enskilda individer men även för samhället i stort. Vi tycker det är väldigt positivt att dessa eldsjälar uppmärksammas för sitt ideella arbete och för all tid de lägger ner på att ge våra ungdomar en rolig och givande fritidssysselsättning.

  • Samtliga föreningar kan nominera en kvinna och en man. Rent formellt är det styrelserna i föreningarna som kan föreslå kandidater. Om er förening vill låta medlemmarna komma med förslag på kandidater att nominera så är det givetvis helt upp till er själva att hantera.

  • Nomineringsperioden är öppen 15 januari – 25 februari 2022

  • Vi vet från tidigare år att det betyder mycket för en ledare att bli nominerad, att föreningen ser det fina arbetet och allt tid hen lägger ner. Så passa på tillfället att lyfta en eller två ledare i er förening!

  • Läs mer och nominera på www.skånesidrottsledare.se
Scroll to Top